نمونه های اجرا شده از پرده زبرا پرده دومکانیزم و پوستر دیواری و شید چا  
در این قسمت می توانید آخرین نمونه کارهای اجرا شده را ملاحضه فرمایید :